2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

BESKÄRNING

Det finns många olika anledningar till att träd behöver beskäras. Det kan vara att mer ljusinsläpp önskas eller att det utgör en säkerhetsrisk för människor och byggnader i närområdet. Det kan behövas en uppbyggnadsbeskärning eller bara en allmän översyn av trädet. Oavsett anledningen till beskärningen är det viktigt att beskärningen utföres på ett så försiktigt sätt som möjligt med små snitt för att bevara trädets naturliga karaktär så långt det bara går. 

Uppbyggnadsbeskärning

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.


Uppbyggnadsbeskärning 
Beskärning av unga träd upp till ca 30 års ålder. Trädets grenarkitektur styrs för att undvika felväxande eller korsande grenar samt eventuella dubbeltoppar. Genom detta skapas en bra grundstomme för trädet att växa vidare på. Det är en återkommande åtgärd som bör utföras med täta intervaller under trädets unga år, detta för att undvika större snittytor i framtiden. 

Underhållsbeskärning 
Beskärning av äldre träd där torra, korsande/skavande eller skadade grenar avlägsnas. Eventuella gatlampor och byggnader frias från alltför nära växande grenar. 

Kronlyftning
Lågt växande grenar avlägsnas eller styrs om för att få fri höjd under trädet, detta utföres oftast över bilvägar och gång/cykelbanor. 

Övrig beskärning 
Exempel på detta kan vara en säkerhetsbeskärning där större torra grenar som riskerar att falla ned avlägsnas. Det kan även vara en beskärning som utföres för att viktavlasta en gren som annars riskerar att knäckas.

bottom of page