2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

TJÄNSTER

 Vi är ett Arborist-teame med rätt utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Gotland Trädvårds arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.

Bland våra tjänster erbjuder vi beskärning, fällning, plantering, bortforsling samt rådgivning av träd.

Det finns många olika anledningar till att träd behöver beskäras. Det kan vara att mer ljusinsläpp önskas eller att det utgör en säkerhetsrisk för människor och byggnader i närområdet.

Markfällning 
Där utrymme finns kan vi med stor precision fälla trädet från marken. 

Sektionsfällning 
När det inte finns utrymme...

Kronstabilisering innebär att installera ett mekaniskt system i trädkronan, med syfte att minska risken för överbelastning, när enbart avlastningsbeskärning inte bedöms vara tillräckligt.

Vid önskemål tar vi hand om bortforslingen av ris och stamdelar efter utfört arbete.

bottom of page