2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

BORTFORSLING AV RIS OCH STAMMAR

 

När vi som trädfällare fått ned träden på marken börjar nästa steg – Att forsla bort dem.

Att använda lastbil med kran är vårt absolut vanligaste sätt. Kranen når långt, containern rymmer mycket och det är snabbt lastat.

Släpvagn blir billigt när det är små träd eller beskärningar efter vår utförda trädvård som ska forslas bort.

IMG_4681.JPG
bottom of page