2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

Trädfällning

08-9-17-0000_edited.jpg

Avancerad Trädfällning

Allra först gör vi en bedömning av trädet och omgivningarnas förutsättningar. Gemensamt för de metoder vi använder är att det är säkert och effektivt. Det finns olika möjliga metoder:

 


Sektionsfällning med klätterteknik:

Sektionsfällning av träd bör utföras av yrkesmän. Fällning i tätt bebyggda områden kräver ofta att trädet tas ner bit för bit. Ibland filas trädelar ner för att inte skada känslig miljö eller objektet intill trädet. Tänk på att arborister har utbildning, är certifierade, försäkrade och är säkert utrustade för att göra fällningar i känsliga miljöer som till exempel trädgårdar och parker. Med klätterteknik kan man jobba även där man inte når fram med kran eller skylift.

 


Regulär fällning:

Används för det mesta där det finns tillräckligt utrymme i omgivningen.

 


Skylift eller kran:

Vid enstaka tillfällen använder vi oss av skylift eller mobilkran som till exempel när vi ska lyfta träd från branta sluttningar.

bottom of page